REKLAMACE

V případě potřeby reklamovat doručené zboží sdělte tuto informaci prodávajícímu, a to:

  1. písemně na níže uvedenou adresu
  2. elektronicky na e-mail: info@lipoxal.cz
  3. nebo telefonicky na číslo 800 55 66 22.

Adresa:
Simply You Pharmaceuticals a.s.
Oderská 2
749 01 Vítkov

K reklamaci je nutné předložit doklad (popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamované zboží zašlete na uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu společně s dokladem nebo kopií o nákladech s odesláním.